Jankowiak, Dominika, Paweł Lech, i Andrzej Sikorski. 2012. „Nowe Kostki Mozaikowe Z Ostrowa Tumskiego W Poznaniu, Stan. 13”. Folia Praehistorica Posnaniensia 17 (styczeń), 125-37. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/605.