Bobrowski, Przemysław, i Iwona Sobkowiak-Tabaka. 2016. „Osadnictwo późnomeozolityczne Na Stanowisku 29 W Kopanicy, Gm. Siedlec”. Folia Praehistorica Posnaniensia 21 (grudzień), 9-34. https://doi.org/10.14746/fpp.2016.21.01.