Dziewanowski, Marcin, i Katarzyna Pyżewicz. 2016. „Wyniki Badań Na Osadzie Kultury pucharów Lejkowatych Na Stanowisku Nr 4 W Mierzynie, Gm. Dobra Szczecińska I Ich Znaczenie Dla Wiedzy O środkowym Neolicie Dolnego Nadodrza”. Folia Praehistorica Posnaniensia 21 (grudzień):83-122. https://doi.org/10.14746/fpp.2016.21.04.