Kobiałka, Dawid, Mikołaj Kostyrko, i Kornelia Kajda. 2016. „Archeologia Poza archaīos. Przykład Obozu jeńców Wojennych I Internowanych W Tucholi (woj. Kujawsko- -Pomorskie)”. Folia Praehistorica Posnaniensia 21 (grudzień), 177-200. https://doi.org/10.14746/fpp.2016.21.07.