Matczak, Magdalena Domicela. 2016. „Tożsamość upamiętniona W Przestawieniach świętych. Przykład wczesnochrześcijańskich Mozaik W Rotundzie W Salonikach W Grecji”. Folia Praehistorica Posnaniensia 21 (grudzień), 313-38. https://doi.org/10.14746/fpp.2016.21.11.