Żychlińska, Justyna. 2016. „Rola I Pozycja społeczna Kobiet We Wczesnej Epoce żelaza Przez Pryzmat Zmian W rytuałach Pogrzebowych – Na przykładzie Wielkopolski”. Folia Praehistorica Posnaniensia 21 (grudzień):491-503. https://doi.org/10.14746/fpp.2016.21.19.