Fogel, J., Sikorski, A., Jasiewicz, J. i Łosińska, A. (2018) „«Nowy» gródek późnośredniowieczny w rejonie jezior bnińskich (Błażejewo, gm. Kórnik, woj. wielkopolskie)”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 10, s. 269–296. doi: 10.14746/fpp.2003.10.11.