Bukowski, Z. (2018) „Jacek Woźny, Symbolika przestrzeni miejsc grzebalnych w czasach ciałopalenia zwłok na ziemiach polskich (od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego), Bydgoszcz 2000, ss. 187”., Folia Praehistorica Posnaniensia, 10, s. 355–368. doi: 10.14746/fpp.2003.10.20.