Żychlińska, J. (2018) „Recepcja «importu» nordyjskiego na ziemiach polskich we wczesnych fazach kultury łużyckiej”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 12, s. 311–316. doi: 10.14746/fpp.2004.12.12.