Małecka-Kukawka, J. (2018) „Z historii badań traseologicznych w polskiej archeologii epoki kamienia”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 130, s. 59-70. doi: 10.14746/fpp.2005.13.06.