Hatłas, J. (2018) „Grobowce kopułowe w Tracji (V—III w.p.n.e.)”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 13, s. 187–213. doi: 10.14746/fpp.2005.13.14.