Matuszewska, A. (2018) „Międzynarodowe spotkanie «Bruszczewo. Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski», Śmigiel, woj. wielkopolskie, 7-8 sierpnia 2004 r. 369”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 130, s. 369-372. doi: 10.14746/fpp.2005.13.29.