Machajewska, J. i Machajewski, iHenryk (2018) „Pamięci mgr. Eugeniusza «Gwidona» Wilgockiego”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 130, s. 379-382. doi: 10.14746/fpp.2005.13.32.