Żurkiewicz, D. (2018) „Społeczności kultury późnej ceramiki wstęgowej centralnej części Wysoczyzny Kujawskiej”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 160, s. 47-111. doi: 10.14746/fpp.2011.16.03.