Kaczmarek, H. (2018) „Piramidy egipskie – groby faraonów czy spichlerze Józefa”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 16, s. 113–134. doi: 10.14746/fpp.2011.16.04.