Koliński, R. (2018) „O ziarnie, kościach i załamaniu osadniczym nad Haburem”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 16, s. 201–217. doi: 10.14746/fpp.2011.16.07.