Żychlińska, J. (2018) „Kilka uwag na marginesie badań stosunków społecznych ludności «łużyckiej»”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 160, s. 299-311. doi: 10.14746/fpp.2011.16.12.