Różański, A. (2018) „Jednoprzestrzenne kościoły romańskie z terenu Wielkopolski”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 16, s. 337–342. doi: 10.14746/fpp.2011.16.15.