Matuszewska, A. (2018) „Dolnoodrzańska enklawa kultury ceramiki sznurowej w ramach circumbałtyckiego kręgu KCSZ”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 160, s. 353-360. doi: 10.14746/fpp.2011.16.17.