Szydłowski, M. (2018) „Przemiany społeczno-kulturowe w okresie formowania się państwa piastowskiego w Wielkopolsce północno-zachodniej na podstawie materiałów archeologicznych z Santoka i Międzyrzecza”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 160, s. 389-398. doi: 10.14746/fpp.2011.16.21.