Błaszczyk, D. (2018) „Społeczna interpretacja wybranych wczesnośredniowiecznych cmentarzysk rzędowych w perspektywie gender studies i lifecycle analysis”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 160, s. 417-425. doi: 10.14746/fpp.2011.16.24.