Krueger, M. (2018) „Struktura społeczna ludności tartezyjskiej na przykładzie cmentarzyska w Setefilla (prowincja Sewilla)”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 16, s. 443–451. doi: 10.14746/fpp.2011.16.27.