Michalik, T. (2018) „IX Międzynarodowa Interdyscyplinarna Sesja Studentów Archeologii «Oblicza śmierci. Perspektywy badawcze», Puszczykowo, 3-5 grudnia 2007 r.”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 160, s. 465-468. doi: 10.14746/fpp.2011.16.30.