Minta-Tworzowska, D. (2018) „Archeologia klasyczna w poszukiwaniu swej tożsamości. Między przeszłością, teraźniejszą a historią sztuki”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 160, s. 471-477. doi: 10.14746/fpp.2011.16.32.