Kośko, A. (2018) „Od nadwarciańskiego matecznika ku archeologii pogranicza Zachodu i Wschodu Europy”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 16, s. 479–490. doi: 10.14746/fpp.2011.16.33.