Teska, S., Pyżewicz, K. i Majorek, P. (2019) „Dystrybucja i rola sztyletów krzemiennych wśród społeczności grupy kościańskiej kultury unietyckiej – analiza typologiczno-chronologiczna materiałów z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej oraz studium przypadku znaleziska z Bronikowa (gm. Śmigiel)”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 23, s. 169–188. doi: 10.14746/fpp.2018.23.08.