Śmietana, M. i Karski, K. (2019) „Muzeum-archiwum pamięci. Uwagi na temat roli materiałów archeologicznych w muzeach-miejscach pamięci na przykładzie KL Plaszow”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 24, s. 289-308. doi: 10.14746/fpp.2019.24.17.