Chmielowski, S. . (2019) „Pochodzenie nowobabilońskich dokumentów prawnych z Kolekcji Ashmolean Muzeum”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 24, s. 11–34. doi: 10.14746/fpp.2019.24.01.