Kowalski, A. P. (1) „Wytwórczość ludów pierwotnych w świetle pragmatycznych koncepcji sztuki”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 24, s. 137-147. doi: 10.14746/fpp.2019.24.08.