Przeździecki, M., Szubski, M. i Grabarek, A. (2020) „Między Wschodem a Zachodem. Inwentarz krzemienny z osady ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej na stanowisku Podlesie 6, woj. świętokrzyskie”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 25, s. 191-208. doi: 10.14746/fpp.2020.25.09.