Zalewska, A. I. i Cyngot, D. (2020) „Wpływ wojennych wydarzeń dziejowych (res gestae) i relacji o nich (historie rerum gestarum) na kondycję materialnych pozostałości po tych wydarzeniach. Studium przypadku na temat dziedzictwa konfliktów zbrojnych jako wyzwania poznawczego i społecznego”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 25, s. 409-441. doi: 10.14746/fpp.2020.25.16.