Sawicka, J. . (2020) „Kwestia chronologii, typologii i pochodzenia szklanej biżuterii z wczesnośredniowiecznego ośrodka grodowego w Gnieźnie”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 25, s. 247–289. doi: 10.14746/fpp.2020.25.11.