Dec, O. (2020) „Potrzeba rekonceptualizacji wczesnośredniowiecznych pochówków «wampirów» z ziem polskich”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 25, s. 63-70. doi: 10.14746/fpp.2020.25.03.