Mamzer, H. (2020) „«Mowa obrończa» metodologii archeologów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 25, s. 109-147. doi: 10.14746/fpp.2020.25.06.