Sołtysiak, M. (2020) „Grody wieloczłonowe, zalążki miast, Seehandelsplätze, miejsca centralne u ujścia Odry w X–XII wieku? – synonimy czy problem definicyjny?”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 25, s. 315-350. doi: 10.14746/fpp.2020.25.13.