Pawleta, M. (2020) „Archeologia odpowiedzialna społecznie. Działania z zakresu public i community archaeology w Polsce”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 25, s. 149-167. doi: 10.14746/fpp.2020.25.08.