Sołtysiak, M. (2020) „Rozważania o narracji budowanej wokół argumentu: «w świetle archeologii».”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 25, s. 351-379. doi: 10.14746/fpp.2020.25.14.