Wielgus, B. (2020) „Recenzja: Aleksandra Bystry, Dzikie barwy. O naturalnym farbowaniu tkanin roślinami, Wydawnictwo Dzikie Barwy, Łódź 2019”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 25, s. 445-448. doi: 10.14746/fpp.2020.25.17.