Redakcja, F. P. P. (2020) „Słowo wstępne. Od Redakcji”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 25, s. 7. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/27895 (Udostępniono: 17styczeń2022).