Antowska-Gorączniak, O. i Lajsner, W. (2021) „Ślady produkcyjne na cegłach profilowanych z placu Kolegiackiego w Poznaniu – próba rekonstrukcji dawnej wytwórczości strycharskiej”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 26, s. 9-40. doi: 10.14746/fpp.2021.26.01.