Minta-Tworzowska, D. (2021) „Metodologia archeologii/prahistorii profesora dr. hab. Jana Żaka (1923–1990) po 30 latach. Między modernistycznymi dążeniami a postmodernistyczną rzeczywistością”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 26, s. 145-169. doi: 10.14746/fpp.2021.26.06.