Góralczyk, A. (2021) „Rola południowej Galii w produkcji i handlu winem w VI w. p.n.e. – II w. n.e. na tle przemian politycznych w zachodniej części Morza Śródziemnego”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 26, s. 41-57. doi: 10.14746/fpp.2021.26.02.