Pawleta, M. (2021) „Jaka przyszłość czeka muzeum archeologiczne? Dyskusja z tezami zawartymi w książce Moniki Stobieckiej: Natura artefaktu, kultura eksponatu. Projekt krytycznego muzeum archeologicznego”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 26, s. 331-345. doi: 10.14746/fpp.2021.26.12.