Gralak, T. (2021) „Biada zwyciężonym – gospodarka i relacje społeczne w kulturze lateńskiej”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 26, s. 59-87. doi: 10.14746/fpp.2021.26.03.