Mizerka, J. (2021) „Wczesnośredniowieczne grodzisko w Dusinie, pow. gostyński, woj. wielkopolskie w świetle ponownej analizy archeologicznej”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 26, s. 171-226. doi: 10.14746/fpp.2021.26.07.