Wagner, P. (2021) „Czego oczy nie widzą, tego archeologom żal – nowe metody dokumentacji sztuki naskalnej (RTI, DSTRETCH) ”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 26, s. 423-430. doi: 10.14746/fpp.2021.26.16.