Napierała, M. (2022) „Wykorzystanie żelaza w starożytnym Egipcie do początku okresu późnego”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 27(27), s. 131–161. doi: 10.14746/fpp.2022.27.07.