Pankiewicz, M. (2022) „Problem sztuki naskalnej w Polsce”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 27(27), s. 163–174. doi: 10.14746/fpp.2022.27.08.