Żychlińska, J. (2022) „Eugeniusz Tomczak, Anita Szczepanek, Paweł Jarosz, Gogolin-Strzebniów, stanowisko 12. Cmentarzysko kultury łużyckiej na Wyżynie Śląskiej. Seria: Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne, t. 11 (red. K. Dzięgielewski)”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 27(27), s. 227–237. doi: 10.14746/fpp.2022.27.11.