Przepiórka, P. (2022) „Popularyzacja archeologii na przykładzie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu-Zawodziu”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 27(27), s. 175–199. doi: 10.14746/fpp.2022.27.09.